دانشجوی اقلیم شناسی کاربردی
 
لینک دوستان
[ جمعه سوم آبان ۱۳۹۲ ] [ 17:58 ] [ حسین کوشکی ]
پیچند یا تورنادو ( Tornado)
پدیده ای است که در اکثر مناطق دنیا و بویژه در آمریکا و غرب آفریقا مشاهده می شود. فراوانی پیچند در فصل بهار بیش از سایر فصول است.
پیچند بصورت ستونی از هوا با چرخش خیلی تند از بخش زیرین ابر CB (کومه ای بارای) به سطح زمین می رسد. در مناطق مختلف دنیا به اسم های محلی نامیده می شود که همگی بیانگر پیچش سریع هوا در ستونی قائم و به نسبت باریک است. حتی اگر ابر تولید کننده پیچند دیده نشود، ستونی از گردوخاک و ذرات خردریزه این پدیده را آشکار می سازد.
مخرب ترین پیچندها توسط ابرهای همرفتی کومه ای بارای (CB) ابر یاخته (Supercell) همراه با رعدوبرق تولید می شوند. این ابرها با سامانه میان- چرخند (Mesocyclone) لایه میانی جو پشتیبانی می شود که با حرکات شدید بالاسو و همچنین پایین سو همراه است.
همرفت های خیلی قوی از ابرهای همرفتی ناابریاخته (Nonsupercell) نیز می تواند پیچندهای به نسبت ضعیف تولید کند که بیشتر به نام های " خشکی افشانه"، " آب افشانه" و یا " پیچند خشکی" شناخته می شوند. این نوع پیچندها در خوزستان و بر روی خلیج فارس مشاهده شده اند.
شدت پیچند با مقیاس جدید فوجی‌تا برحسب شدت تخریب و با مقیاس TORRO براساس سرعت وزش باد تعیین می شود. بالاترین سرعت باد به مقدار m/s140 در 13 اردیبهشت سال 1378 توسط رادار دپلری در پیچندی بسیار مخرب در اطراف شهر اکلاهامای آمریکا ثبت شده است. مدت فعالیت پیچند کوتاه است و حدود 15 دقیقه طول می کشد. شعاع عمل آن 100 متر تا 2000 متر است. پیچند مسافتی از 10 تا 100 کیلومتر را طی می کند. اصطلاح های خط خشک، نوار تغذیه کننده، جست پیچند، پژواک قلابی (تصویر رادار)، ناوه مکنده و منطقه موجی از دیگر نامهای این پدیده است.
کاهش ناگهانی و شدید فشار هوا سبب انفجار محیط های بسته مانند ساختمانها می شود. کاهش فشار هوا در مرکز پیچند از عوامل مهم ایجاد خسارت است. بیشترین مقدار برآورد شده در مرکز آن حدود hpa 250-200 است، این موضوع همچنین سبب اشباع هوا شده و مشاهده هوای صعودکننده را ممکن می سازد.
رخداد چند باره پیچند نیز در یک منطقه مشاهده می شود. بالاترین تعداد آن 148 عدد در 13 و 14 فروردین سال 1353 ثبت شده است.
مسیر تخریب نیز می تواند نشانگر شکل گیری پی در پی پیچند باشد. این پدیده بر روی جبهه سرد قوی (در محل برخورد مستقیم هوای سرد و خشک شمالی و گرم و مرطوب جنوبی) شکل می گیرد. پیچند در امتداد جبهه عموماً از جنوب به شمال حرکت می کند و بطور متوالی تولید شده و از بین می رود.
شکل ظاهری پدیده بصورت قیفی آویزان از ابر مادر است و در مقیاس محلی شدیدترین گردش جو می باشد. گردش شدید در ستونی با قطر چندصد متر و با گردش پادساعتگرد است. این پدیده گاهی با گردش ساعت‌گرد نیز مشاهده می شود. سرعت باد آن از حداقل m/s18 تا m/s135 است. گاهی پیچند با پیچندی ثانوی همراه است که "تاوه مکشی" نامیده می شود. بیشترین پیچندها در کشور آمریکا و در ایالت های جنوب شرقی آن رخ می دهند و شمار سالانه آنها به 1000 عدد می رسد. منطقه یا نوار گذرکلی آنها را کوچه ی پیچند می نامند که ایالت های تگزاس، اوکلاهاما، کانزاس و نبراسکا را دربرمی گیرد.


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: سازمان هواشناسی کشور
[ پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ ] [ 15:7 ] [ حسین کوشکی ]

در تصویر زیر میانگین سالانه دمای جهان را برای دوره 2010-1890 مشاهده می کنید. محور X  سال و محور Y آنومالی دما که بر اساس انحراف از میانگین دمای دوره 2010-1981 محاسبه شده است را نشان می دهد. خط ضخیم مشکی؛ آنومالی دمای سطحی هر سال، خط آبی؛ متوسط 5 ساله آنها و خط قرمز روند بلند مدت دما را به نمایش می گذارد. همانطور که می بینید،  روند افزایش دما به میزان 0/68 درجه سلسیوس در هر قرن می باشد.

منبع: سازمان هواشناسی ژاپن


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: انجمن اقلیم شناسی ایران
[ یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 21:12 ] [ حسین کوشکی ]
برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی، تصاویر و ویدئوهای اقلیمی
[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 23:10 ] [ حسین کوشکی ]
1-گیلبرت استرنگ ریاضیدانی که شیرینی و ژرفناکی ریاضیات را به شما نشان خواهد داد. اگر به آب و هواشناسی همدید علاقمند هستید از جبر خطی بی نیاز نخواهید بود و استرنگ آن را به شما خواهد آموخت. برای ورود به کلاس این جا را کلیک کنید.

2-
والتر لوین استاد فیزیک دانشگاه ام آی تی شما را شیفته فیزیک خواهد کرد. در کلاس های این مرد شرکت کنید و یکی از بنیادهایی که برای فهم آب و هواشناسی به آن نیاز دارید را فراچنگ آورید. برای ورود به کلاس اینجا را کلیک کنید.
به نقل از دکتر مسعودیان


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
[ یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:37 ] [ حسین کوشکی ]

آن چه در دنباله می آید نقل به مضون از کتاب هواشناسی نوین نوشته ی آرنس است.

فشار، دما و چگالی گازها به صورت زیر به هم وابسته است

ثابت گازها × چگالی × دما = فشار

این دستور ساده را معادلهی حالت یا قانون گاز کامل مینامند. ثابت گازها برای هوای خشک 287 است. اگر یکی از ویژگیهای گاز (فشار، دما یا چگالی) را ثابت بگیریم میتوانیم نکات ارزنده‎‎ای در بارهی رفتار گازها بیاموزیم.

اینک فرض کنید دمای گاز  ثابت باشد. در این صورت داریم

چگالی ~ فشار

~ را بخوانید متناسب است با. پس عبارت بالا یعنی فشار متناسب با چگالی است به شرطی که دما را ثابت بگیریم. در نتیجه اگر دمای هوا ثابت باشد هر چه فشار هوا زیادتر باشد چگالی هوا هم بیشتر  میشود. به سخن دیگر در دما و ارتفاع یکسان چگالی ستونی از هوا که فشار سطحی آن بیشتر است بزرگتر است.

در این صورت هر گاه جرم هوایی که به ستونی از هوا وارد میشود بیش از جرم هوایی باشد که از ستون بیرون میرود (همگرایی خالص)  فشار سطحی افزایش مییابد و یک سامانهی پرفشار پدید میآید. برای پیدایش کمفشار عکس این شرایط درست است.

اینک فرض کنید فشار ثابت بماند در این صورت

چگالی × دما  = ثابت

این رابطه گویای آن است که اگر فشار هوا را ثابت بگیریم با افزایش دمای هوا چگالی آن کاهش و با کاهش دما چگالی آن افزایش مییابد. پس در تراز یکسان هوای سردتر چگالتر از هوای گرم است.

از قانون گاز کامل میتوان برای بررسی رفتار هواسپهر بهره برد. مثلاً در ارتفاع 5600 متری فشار هوا 500 هکتوپاسکال و چگالی آن 690/0 کیلوگرم بر مترمکعب است. میانگین دمای هوا در این ارتفاع چه اندازه است؟

دما × 690/0 × 287 = 50000

که دما برابر 5/252 کلوین یا 5/20- درجهی سلسیوس است.

با توجه به میانگین دمای زمین که 15 درجهی سلسیوس (288 کلوین) و چگالی هوا که 226/1 کیلوگرم بر مترمکعب است فشار تراز دریا چه اندازه است.

288 × 226/1 × 287 = فشار

در این صورت فشار تراز دریا 101300 پاسکال یا 00/1013 هکتوپاسکال خواهد بود.


به نقل از سهراب قائدی


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
[ یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:34 ] [ حسین کوشکی ]
با توجه به نقشه ی سازمان هواشناسی کویت امروز هم بدلیل حاکمیت کم فشار حرارتی برروی ایران هوای گرمی را باید انتظار داشت به خصوص درمناطق واقع درایران مرکزی باید دماهای بالایی را ثبت کنند

Image


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
[ پنجشنبه دهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 12:48 ] [ حسین کوشکی ]


مطابق با نقشه های پیش بینی هواشناسی پس از چند روزاز گسترش مداری و نصف النهاری زبانه پر ارتفاع جنب حاره ای مستقر برروی اقیانوس اطلس از امروز یکشنبه لغایت چهارشنبه هفته جاری بعلت فعالیت  نصف النهاری تاوه قطبی  و ریزش هوای سرد در تراز میانی جو امواج غربی از نوار شمالی و شمالغربی ایران. زبانه پر ارتفاع جنب حاره مقداری تضعیف می شود . که پیامدش کاهش دما برای نوار شمالی و غربی خواهد بود. از روز پنج شنبه پس ازعبور امواج غربی از نوار شمالی کشور مجددا زبانه پر ارتفاع جنب حاره  تقویت شده که انتظار افزایش دما برای اکثر نقاط به تدریج از روز پنج شنبه می رود. از طرفی عبور موج غربی در تراز میانی جو از شمالغرب بعلت ارتباط دینامیکی با سطح زمین هم زبانه پرفشار جنب حاره ای و هم  کمفشار حرارتی سطح  تقویت می شوند. که باعث تشدید شیب فشار ی در شمال  کشور عراق و مهیا شدن شرایط برای تولید و انتشار گردوخاک بطرف غرب و جنوب غرب ایران خواهد بود. در طی این مدت سوی جریانات برروی خوزستان غربی و شمالغربی خواهد بود. موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: پرنو
[ دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:47 ] [ حسین کوشکی ]
از آنجایکه تشکیل و تکوین و حرکت سیکلونهای حاره ای در تابستان رخ می دهد وبدلیل داشتن سابقه حرکت این پدیده بسیار خطرناکتر از زلزله بطرف سواحل جنوبی ایران مثل طوفان گنووجود دارد. این پست را برای ردیابی و پایش سیکلونهای حاره ای اختصاص می دهم.


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: پرنو
ادامه مطلب
[ دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۲ ] [ 13:1 ] [ حسین کوشکی ]
نخستین سالروز درگذشت استاد محمد حسن گنجی، رییس خانه جغرافیا و از بنیانگذاران جغرافیای نوین و هواشناسی ایران و مرد سال هواشناسی جهان در سال ۲۰۰۱ در بیرجند برگزار شد.موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: انجمن اقلیم شناسی ایران
ادامه مطلب
[ یکشنبه سی ام تیر ۱۳۹۲ ] [ 16:37 ] [ حسین کوشکی ]
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 15:4 ] [ حسین کوشکی ]

...............................................................................................طی روز دوشنبه تا آخر هفته جاری تراز میانی و بالایی جو ایران محل جولان و قدرت نمایی زبانه پر ارتفاع جنب حاره ای خواهد بود.و بعلت رسیدن تابشهای خورشیدی بیشتر بر سطح زمین کمفشار مانسون و حرارتی نیز قدرتمند خواهد شد. بگونه ای که میزان فشار مرکزی آن به 992هکتوپاسکال می رسد و نزدیک به 4 هکتوپاسکال از فشارنرمالش کمتر می شود. زبانه پرفشار سطح زمین هم به نوار شمالی نفوذ کرده و باعث تقویت پرفشار محلی خزری بداخل ایران می شود.لذا با گسترش زبانه پرارتفاع برفراز ایران در تراز میانی و بالایی انتظار افزایش دما برای اکثر نقاط ایران می رود. ولی بدلیل گسترش زبانه پرفشارسطح زمین در نوار شمالی کشور مقداری از شدت این موج گرمایی را خواهد گرفت.ولی در بقیه نقاط کشور بخصوص خوزستان بدلیل تقارون کمفشار حرارتی سطح زمین و زبانه پر ارتفاع جنب حاره ای در تراز میانی و بالایی جو این موج گرمایی چشمگیر خواهد بود.از طرفی تقابل و ایجاد شیب فشاری بین دو الگوی کمفشارمانسون و زبانه پرفشار خزری در غرب کشور وایجاد جریانات همسوی آنهادر سطح زمین شرایط برای تقویت جریانات جنوبی و جنوب شرقی برروی خوزستان مهیا می شود.
بطور خلاصه با توجه به توضیحات بالا افزایش دما تا 52 درجه در اکثر شهرهای استان خوزستان و رخداد پدیده شرجی  (بخصوص در شهرهای جنوبی مثل بهبهان -امیدیه -اهواز-ماهشهر-هندیجان -آبادان بویژه در صبح و شب) و رخداد پدیده گردوخاک در بعداز ظهر بدلیل غالب شدن جریانات غربی و شما لغربی برای استان خوزستان طی روزهای آتی را انتظار داریم.موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: پرنو
[ یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 17:20 ] [ حسین کوشکی ]

در هر دو سوی خط استوا در عرض جغرافیایی حدود 35-30 درجه شمالی و 30-25 درجه جنوبی كمربند پرفشاری قرار گرفته است كه یك دلیل خشك بودن این ناحیه و وجود صحراهایی همچون افریقا، كویر لوت و نوادا در نیمكره شمالی و كالاهاری و اتاماكا در نیمكره جنوبی وجود این كمربندهای پرفشار است. در اقیانوس‌ها هم این منطقه به منطقه بدون باد معروف بوده، برای كشتی‌های بادبانی به منزله مانعی جهت دست‌یابی به سوی دیگر بوده است. دریانوردان و هواشناسان این منطقه را به نام عرض جغرافیایی اسب "Horse Latitude" می‌نامند. بنا بر گفته‌های فرهنگ‌های Americana و Britannica وجه تسمیه این نام یكی از سه صورت زیر است:

1- كشتی‌هایی كه از دریای كاراییب، فراورده‌های منطقه به ویژه اسب را به نیوانگلند می‌بردند، به دلیل نبود باد و به پایان رسیدن علوفه، اسب‌ها را در آب می‌ریختند و پیكرهای شناور و بیجان اسبان وجه تسمیه این منطقه بوده است

2- به دلیل فراوانی و پرورش اسب این منطقه به این نام معروف شده است.

3-  دریانوردان اسپانیایی می‌گفته‌اند كه بادهای این ناحیه همچون یك مادیان، پیش‌بینی‌ناپذیرند.

اما با مطالعه كتاب تاریخ هرودوت و برداشت جورج سارتون در كتاب  تاریخ علم، ترجمه استاد احمد آرام،‌ روایت زیر نزدیکتر به واقعیت می باشد:  با توجه به روایت هرودوت می‌توان پنداشت كه نخستین شخصی كه به این مدار بدون باد رسید و آن را كشف كرد، ساتاسپ، دریانورد ایرانی بوده است. معنای لغوی واژه ساتاسپ، دارنده یكصد اسب است و پسوند اسب در بسیاری از نام‌های ایران باستان، از جمله، ویشتاسپ، گشتاسپ، جاماسب، بیوراسپ و ... به چشم می‌‌آید. پس از یورش بیگانگان، بسیاری از نوشته‌ها و نوشتارهای دانشمندان ایران، دستخوش نابودی گشت. اما این سفر دریایی شگفت‌انگیز و منطقه بدون باد، همواره در اندیشه و پندار دریانوردان، در هفت دریا، برجای مانده بوده است. اینچنین می‌توان انگاشت كه دریانوردان این منطقه را به یاد كاشف و دریانورد ایرانی، منطقه ساتاسپ، می‌نامیده‌اند. این نام می‌توانسته از طریق اندلس مسلمان، به اسپانیا و به تمامی اروپا نفوذ كرده و سرانجام در دوران اقتدار دریایی اروپاییان، به ویژه انگلیسی‌ها، این منطقه با توجه به وجود واژه اسب horse در ریشه لغوی آن، به نام مدار اسبی و یا عرض جغرافیایی اسب "Horse Latitude" نامگذاری شده باشد.

ماخذ: تاریخ علم جورج سارتن


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: انجمن اقلیم شناسی ایران
[ جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ ] [ 16:9 ] [ حسین کوشکی ]

جغرافیدانان عزیز میتونن با استفاده از این پست سوالات مجموعه علوم جغرافیایی کنکور دکتری تخصصی نیمه متمرکز را دانلود کنند.


پسورد تمام فایل ها : toulabi.blogfa.com

- سئوالات اقلیم شناسی

- سئوالات ژئومرفولوژی

- سئوالات جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- سئوالات جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- سئوالات جغرافیای سیاسی

- استعداد تحصیلیموضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: طولابی
[ سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:55 ] [ حسین کوشکی ]

سوال: نقشه های تاوایی را توضیح دهید.

در جو دو نوع تاوایی داریم: تاوایی زمینه و تاوایی نسبی.

تاوایی زمینه: منشا تاوایی زمینه چرخش زمین است که خودش یک منبع ایجاد تاوایی است. تاوایی ناشی از چرخش زمین در استوا صفر و در قطب بیشینه است. . . .موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: دکتربابائیان
ادامه مطلب
[ چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 16:2 ] [ حسین کوشکی ]
سوال: وضعیت نقشه های زمین و سطوح بالا معمولا چه حالتی باید داشته باشد تا گردوغبار در کشور شدیدترین حالت و با دامنه طولانی و ماندگاری زیادی داشته باشد؟

پاسخ:

 گردو خاک هنگامی بوجود می آید که گرادیان کنتوری در نواحی شمالی عراق و شرق سوریه ایجاد شود. این شرایط وقتی حادث می شود که الگوی پرفشار از دریای سیاه تا جنوب ترکیه گسترش یافته و زبانه پرفشار بر روی نوار شمالی کشورمان مستقر شده  و کم فشار گرمایی روی نواحی جنوبی و مرکزی ایران و همچنین روی عراق تقویت و گسترش یابد. . .  

این وضعیت موجب می شود تا در زمین های پست غرب زاگرس(روی عراق و نواحی بین النهرین) باد شمال غربی قوی ایجاد شود.  حال در صورت وجود تراف روی مدیترانه، امواج ارسالی از آن موجب عملکرد دینامیکی کم فشار حرارتی روی سوریه (کم فشار حلب) و عراق می شود (یعنی کم فشار حرارتی با دینامیکی ناشی از تراف مدیترانه جفت می شود) و باعث بلند شدن گردوغبار در نواحی شمال غرب عراق و شمال شرق سوریه می شود. در این هنگام بر روی ایران پر ارتفاع جنب حاره حاکم بوده و گردو خاک بلند شده از روی عراق، روی ایران نشست می کند. در سطح زمین نیز یک همگرایی بین بادهای غربی تا روی زاگرس و بادههای شرقی ضعیف روی نواحی شرقی زاگرس ایجاد می شود که محل تجمع گردوخاک بوده و به آرامی به سمت شرق حرکت می کند ومناطق وسیعی را می پوشاند. این حالت در اواخر بهار و اوایل تابستان(ماههای جون و جولای) ایجاد می شود.

 برای توضیح بیشتر به  مقاله جناب آقایان دکتر عباس رنجبر و  دکتر عزیزی در مجله پژوهشهای جغرافیایی طبیعی پاییز 91  مراجعه شود.

اما برای رخدادهای اواخر زمستان و بهار الگو فرق می کند؛ در این حالت تراف مدیترانه در عرضهای پایین بوده و از نواحی جنوبی تر عراق و شرق سوریه و شمال عربستان عبور کرده و همراه با کم فشار دینامیکی ضعیفی بوده که در روی نواحی مذکور تشکیل می شود و از روی ایران عبور می کند لذا شدت و ماندگاری آنها کم بوده و اغلب گرد و خاک همراه با باد می باشد.


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: دکتربابائیان
[ چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 14:40 ] [ حسین کوشکی ]
مطابق با نقشه های پیش بینی هواشناسی از امروز دوشنبه 1392/04/10با انتقال و جابجایی زبانه پرفشار جنب حاره ای به عرضهای بالاترو استقرار برروی اروپا زبانه کمفشار مانسون و یا حرارتی مستقر در نیمه جنوبی کشور فرصت را غنیمت شمرده و با حرکت بطرف عرضهای بالاتر علاوه بر گسترش بر سرتاسر ایران تا شمال دریای خزر را پوشش می دهد. پیامد حاکم شدن این الگو فرارفت هوای گرم عرضهای جنوبی بطرف عرضهای بالاتر در تراز زیرین جو می باشد. همزمان با الگوی سطح زمین زبانه پرارتفاع جنب حاره ای در تراز میانی و بالایی جو نیز فعالیت خود را با گسترش تدریجی از امروز لغایت روزهای آینده تا عرضهای بالاتر ادامه خواهد داد. که پیامدش رسیدن امواج تابشی بیشتر خورشید برروی سطح زمین و افزایش دما و تقویت کمفشار حرارتی و مانسون می باشد. با پایدار بودن این الگو طی این مدت تا روز چهار شنبه میدان باد برروی عراق شمالغربی و غربی خواهد بود. و احتمال شکل گیری و انتشار ذرات گردو خاک و انتقال برروی غرب و خوزستان وجود دارد. تا اینکه از اواخر هفته جاری مجددا با حرکت و استقرار زبانه پرفشار جنب حاره ای در شمال کشور وبا شکل گیری الگوی بادهای شمالشرقی وشمالی برروی عراق ونوارغربی و خوزستان(بادغالب شمال شرقی باعث همگرای برروی عراق شده و از انتشار ذرات گردوخاک بداخل ایران جلوگیری می کند) و تقویت و نفوذ زبانه پرفشار غرب دریای خزر بداخل ایران  شرایط برای رخ دادن پدیده شرجی برروی استان خوزستان مهیا خواهد شد.نقشه تراز میانی جو:.............................................................................................................................نقشه سطح زمین:موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: پرنو
[ چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 14:11 ] [ حسین کوشکی ]
با توجه به نقشه های همدیدی هواشناسی کمفشارمانسون هند کماکان به فعالیت خود از قاره هند تا شمال عراق ادامه می دهد.وزبانه پرفشار جنب حاره مستقر برروی اقیانوس اطلس شمالی نیز درشمال ایران خودنمایی می کند. این دو الگوی نامبرده گاهی دارای نوساناتی می باشند. که سبب تغییر میدان باد ناشی از شیب فشاری بین آنها می شود. درکنار زبانه پرفشار جنب حاره ای که در شمال ایران مستقر است. یک پرفشار محلی دیگری در غرب دریای خزر شکل می گیرد.(آنچنان شناخته شده و مشهور نیست.) که با تقویت آن و نفوذ زبانه آن به داخل فلات ایران شیب فشاری بیشتراز8هکتوپاسکال بین کمفشارمانسون گسترش یافته برروی جنوبغرب و غرب ایران و عراق  و زبانه پرفشار خزری نفوذ کرده داخل فلات ایران می شود. که پیامدش شکل گیری جریانات غالب شمالی و شمالشرقی برروی عراق و غرب ایران و خوزستان می شود. این وضعیت علایرغم وجود جریانات شمالغربی برروی عراق ولی سبب کاهش قدرت میدان این بادها وسبب عدم انتقال گردوخاک احتمالی برروی ایران و خوزستان می شوند. و شکل گیری این الگو احتمال تقویت جریانات جنوبی همراه کمفشار مانسون هند به سبب گرادیان بین این دو سیستم فشاری و فرارفت رطوبت و رخ دادن پدیده شرجی بخصوص در شهرهای نیمه جنوبی استان خوزستان مثال( بهبهان - امیدیه - رامهرمز - اهواز)وجود دارد.که بدلیل اینکه این الگو در طی شب و صبح پایدار تر است. پدیده شرجی در این موقع از شبانه روز ملموس تر است.بعداز ظهر بدلیل تضعیف اندک زبانه پرفشارخزری جریانات شمالی و شمالغربی تقویت شده و میزان رطوبت کم وپدیده شرجی نیز تضعیف می شود. از طرفی با کشیده شدن زبانه پرفشار مستقر در شمال ایران برروی ارتفاعات خراسان جنوبی در شرق ایران شیب فشاری لازم برای تقویت بادهای 120روزه سیستان زیاد می شود. بطورکلی نقش اصلی در تغییر میدان باد طی فصل تابستان را پرفشار جنب حاره ای و پرفشار خزری محلی در شمال ایران بر عهده دارند.


نقشه تراز سطح زمین و ضخامت 1000-500:


نقشه میدان باد و رطوبت و دما تراز850:


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: پرنو
[ دوشنبه دهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 9:48 ] [ حسین کوشکی ]

بیابان ها بدون شك بسیار زیبا هستند اما داستان هایی كه درباره ی آن ها گفته شده، حكایت از خطرناك بودنشان دارد. آفتاب سوزان، شن هایی كه به سنگینی می شود بر آن ها گام برداشت، بی آبی، توهم و سراب و مرگ. بله، بیشتر ما از بیابان چنین تصوری داریم. اما پارك ملی ماراننسز كه به یك صحرا می ماند، زیبایی های منحصری به فردی را دارا است و دریاچه های كوچك زلال آن، مناظری حیرت انگیز در این منطقه پدید آورده اند.

اینجا نامش بیابان است. اما نه رنگ و رویش به بیابان می ماند و نه آب و هوایش. اینجا یکی از زیباترین بیابان های دنیاست که قدم گذاشتن به خاک سفید و مرطوبش شما و هر گردشگری را شیفته می کند. جایی که روی نقشه با نام "بیابان سفید برزیل" مشخص شده است. بیابان سفید برزیل را می توان از جهاتی، بهشت بیابان گردان دانست. این صحرا، در شمال شرقی برزیل واقع شده و مساحتی برابر با 1000 كیلومتر مربع دارد. نكته جالب اینجاست كه علیرغم بارش باران و وجود آب، هیچ گیاهی در اینجا نمی روید.

در دریاچه های این بیابان، ماهی هایی یافت می شوند كه تخم هایشان توسط پرندگان دریایی به اینجا آورده شده است. این بیابان ساكنانی نیز دارد كه به ماهیگیری می پردازند و در فصل های گرم و خشك، برای كار كردن در زمین های كشاورزی، به مناطق اطراف صحرا می روند. منظره ی شن های سفید و دریاچه های آبی رنگ، بسیار حیرت انگیز است و به راستی ارزش دیدن را دارد.


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: دکتر ذوالفقاری
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ ] [ 14:47 ] [ حسین کوشکی ]
برای دیدن تصویر ماهواره ای  اینجا کلیلک کنید


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی، اخباراقلیمی ایران و جهان
[ پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 12:59 ] [ حسین کوشکی ]
پیش آگاهی سه ماهه

موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: پژوهشکده ی اقلیم شناسی
[ شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 0:2 ] [ حسین کوشکی ]
پیش آگاهی خشکسالی


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: پژوهشکده ی اقلیم شناسی
[ جمعه سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:57 ] [ حسین کوشکی ]
جهت مطالعه شرایط روی عکس کلیک کرده و فایل پی دی اف را دانلود نمایید

برای دانلود شرایط ارسال مقاله اینجا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
[ چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:18 ] [ حسین کوشکی ]
[ چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:45 ] [ حسین کوشکی ]
[ سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 14:17 ] [ حسین کوشکی ]
گروهی از دانشمندان آمریکایی با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط ماهواره های ناسا نشان دادند که "ابرهای سوراخ دار" چگونه ساخته می شوند.

 دانشمندان، عکاسان و تماشاچیان آماتور ابرها دهه ها است که با حیرت و شگفتی به "ابرهای سوراخ دار" نگاه می کنند.

در این پدیده، به جای اینکه یک پوشش ابری مداوم وجود داشته باشد یک فضای خالی غول پیکر و باز در وسط ابر دیده می شود و نه تنها اشکال زیبایی از ابرها را رقم می زند بلکه یک فرصت بزرگ تحقیق و مطالعات علمی را در اختیار دانشمندان می گذارد.

کشف راز تشکیل ابرهای سوراخ دار


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: علی سلیمانی
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 0:8 ] [ حسین کوشکی ]

فصلنامه پزوهشی تحقیقات جغرافیایی   مشهد

۲.مجله پژوهشی سرزمین دانشگاه آزاد واحد علو م و تحقیقات تهران

۳.مجله پژوهشی اندیشه جغرافیایی  دانشگاه زنجان

۴.مجله پژوهشی فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اهر

۵.مجله  جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد واحد لار

۶.مجله پژوهشی دانشنامه واحد علوم و تحقیقات

۷.مجله ساخت شهر

۸. مجله سپهر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

۹.مجله جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد گرمسار

۱۰.مجله دهاتی

۱۱. مجله روستا و توسعه

۱۲.مجله پژوهشنامه جغرافیایی انسانی دانشگاه تهران http://jhgr.ut.ac.ir/page/main-page.html

۱۳.پژوهشهای روستایی  دانشگاه تهران                       http://journals.ut.ac.i

۱۴.محیط شناسی دانشگاه تهران                               http://jes.ut.ac.ir

۱۵.مجله پژوهشنامه جغرافیایی طبیعی دانشگاه تهران   http://jphgr.ut.ac.i

۱۶.مجله پویش دانشگاه آزاد واحد شهر ری

۱۷.نشریه جغرافیا

۱۸.نشریه دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

۱۹.مجله نیوار سازمان هواشناسی کشور

۲۰.بولتن مرکز ملی اقلیم شناسی  مشهد

منبع:http://geographysemnan.blogfa.com/موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی، کتاب وآموزش نرم افزارهای اقلیم شناسی
برچسب‌ها: دکتراسماعیل نژاد
[ پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 17:27 ] [ حسین کوشکی ]
American Meteorological Society Table of Contents Alert
Journal of Climate
Volume: 26, Number: 9 (May 2013)


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
برچسب‌ها: انجمن اقلیم شناسی ایران
ادامه مطلب
[ یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 14:13 ] [ حسین کوشکی ]

نشریه ی الکترونیکی جغرافیای ایران حاوی مطالب آموزنده ای در زمینه ی علوم زمین، اکوتوریسم، جغرافیای شهری و روستایی، جغرافیای سیاسی، دور سنجی، جی پی اس و جی آی اس، اقلیم شناسی و جغرافیای عمومی به علاوه ی آخرین اخبار و تازه ها در این شاخه ها:

http://persiangeo.com

وبسایت سازمان نشنال ژئوگرافی:

http://nationalgeographic.com

پایگاه ملی داده های علوم زمین ایران:

http://ngdir.com

مجله ی کانادایی جغرافیا:

http://canadiangeographic.ca

انجمن جغرافی دانان ایالات متحده:

http://aag.org

وبلاگ جغرافیا و هواشناسی:

http://tangestan.blogfa.com

موسسه ی جغرافیایی گیتاشناسی:

http://gitashenasi.com

نقشه های جغرافیایی و تصاویر زنده ی ماهواره ای

در این وبسایت امکان مشاهده ی نقشه ی کره ی زمین همراه با مناطقی که در لحظه ی مشاهده در موقعیت روز و شب قرار دارند فراهم شده است. همچنین کاربر قادر است سیاره ی زمین را از دید ناظری که در ماه یا خورشید قرار گرفته مشاهده کند! بعلاوه کاربر میتواند با انتخاب طول و عرض جغرافیایی مورد نظر خود هر نقطه از سیاره ی زمین را توسط ماهواره از بالا مشاهده کند. در ضمن تصاویر زنده بوده و حتی امکان تجدید کردن آنها در هر زمان فراهم است:

http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth/action?opt=-p

http://www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html

وبسایت ارائه کننده ی نقشه هایی بی نظیر از قاره ها و کشور های مختلف:

http://www.atlapedia.com

مجموعه ای از اطلسهای کشورهای مختلف جهان:

http://www.capitals.com

مشاهده ی زلزله های سی روز اخیر جهان بر روی نقشه ی جهانی همراه با تعیین عمق زمین لرزه ها و اطلاعات و نقشه های مرتبط:

http://www.civeng.carleton.ca/cgi-bin/quakes

نقشه تهران با قابلیت کلیک جزء به جزء:

http://sahneh.com/tehran/links/map.htm

نقشه ایران با امکان کلیک در قسمتهای زلزله خیز:

http://persia.org/imagemap/imagemap.html

بایگانی تصاویر سرور ماهواره ای بدست آمده از طریق روشهای مادون قرمز، نور مرئی و همراه با بخار آب از نقاط مختلف سیاره ی زمین:

http://www.goes.noaa.gov

دیکشنری جامع سیستم مکان نمای جهانی یا جی آی اس:

http://www.geo.ed.ac.uk/agidict/welcome.html

وبسایت جامعی در زمینه ی جی آی اس:

http://www.hdm.com/index.php

اخبار و تازه های جی آی اس:

http://gisuser.com


موضوعات مرتبط: آموزش مبانی اقلیم شناسی
[ جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 18:24 ] [ حسین کوشکی ]
[ یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 22:38 ] [ حسین کوشکی ]
<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام
این وبلاگ رو برای اطلاع دوست داران و دانشجوها ی رشته ی اقلیم شناسی ازجدیدترین مطالب و خبرها و اتفاقات اقلیم شناسی در ایران و جهان همچنین نمایش عکسهای جدیدو زیبای اقلیمی طراحی کرده ام و امیدوارم که بتوانم در این راه مثمر ثمر واقع شوم.اگر کسی از شما دوستان مطلب یا خبر جدیدی داشت میتونه برای نمایش در وبلاگ اونو به آدرس ایمیل بنده بفرسته .امیدوارم بانظرات مفید خودتون دربهتر شدن وبلاگ کمک کنید.همچنین اگه کسی سوالی داشت میتونه از طریق ایمیل اینجانب سوالو مطرح کنهkoshky_hosein@yahoo.com
(حسین کوشکی دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه یزد)